จัดไฟแนนซ์ ISUZU D-MAX ALLNEW 4 ประตู Z

เคสจํานําเล่ม (ลูกค้าสระแก้ว)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อรถยนต์ (ลูกค้ามีเล่มทะเบียนแล้ว) ก็คือIsuzu D-Max Allnew 4 ประตู Zปี2012 เครื่องยนต์2.5 cc.
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 330,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 24/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่ 25/05/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 29/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งสระแก้ว) วันที่ 30/05/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 30/05/2017