จัดไฟแนนซ์ ISUZU D-MAX HI-LANDER SUPER TITANIUM

เคสจํานําเล่ม (ลูกค้ากทม.)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อรถยนต์ (ลูกค้ามีเล่มทะเบียนแล้ว) ก็คือIsuzu D-Max Hi-Lander Super Titaniumปี2010 เครื่องยนต์2.5 cc.
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 330,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 09/06/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่ 11/06/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 14/06/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งจตุจักร) วันที่ 15/06/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 15/06/2017