จัดไฟแนนซ์ MAZDABT-50 PRO

เคสจํานําเล่ม (ลูกค้านครปฐม)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อรถยนต์ (ลูกค้ามีเล่มทะเบียนแล้ว) ก็คือรถกระบะ Mazda Bt-50 Proปี2015 เครื่องยนต์2.2 cc.
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 200,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 06/06/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่07/06/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 10/06/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งพื้นที่ 2) วันที่ 12/06/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 12/06/2017