จํานําเล่ม HONDA CIVIC

เคสจํานําเล่ม (ลูกค้าสมุทรปราการ)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อรถยนต์ (ลูกค้ามีเล่มทะเบียนแล้ว) ก็คือรถเก๋งHonda Civic Eปี2011 เครื่องยนต์1.8 cc.
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 200,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 14/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่ 16/05/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 18/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งจตุจักร) วันที่ 19/05/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 19/05/2017