จํานําเล่ม TOYOTA VIGO

เคสจํานําเล่ม (ลูกค้าสมุทรสาคร)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อรถยนต์ (ลูกค้ามีเล่มทะเบียนแล้ว) ก็คือรถกระบะToyota Vigo 4ประตูปี2007 เครื่องยนต์3.0 cc.)
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 100,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 11/06/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่13/06/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 15/06/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งพื้นที่ 2) วันที่ 16/06/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 16/06/2017