รีไฟแนนซ์ HONDA CRV

เคสรีไฟแนนซ์ (ลูกค้ากรุงเทพฯ)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อ ก็คือรถเก๋งHonda Crv E ปี2010 เครื่องยนต์2.0 cc.(ลูกค้ายังติดอยู่ที่ไทยพาณิชย์ยอด 230,814.- )
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 350,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสรีไฟแนนซ์เล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 23/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่24/05/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 25/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่การเงินไปปิดบัญชี รับเล่มที่ไทยพาณิชย์วันที่ 26/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งจตุจักร) วันที่ 26/05/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 26/05/2017