รีไฟแนนซ์ HONDA JAZZ

เคสรีไฟแนนซ์ (ลูกค้าราชบุรี)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อ ก็คือรถเก๋งHonda Jazz V (As)ปี2013 เครื่องยนต์1.5 cc.(ลูกค้ายังติดอยู่ที่กรุงศรียอด 202,460.- )
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 300,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสรีไฟแนนซ์เล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 04/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่06/05/2017 เอกสารครบวันที่ 08/05/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 09/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่การเงินไปปิดบัญชี รับเล่มที่กรุงศรีวันที่ 11/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งกาญจนบุรี) วันที่ 25/05/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 25/05/2017