รีไฟแนนซ์ ISIsuzu D-max AllnewHi-lander Cab

เคสรีไฟแนนซ์ (ลูกค้านนทบุรี)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อรถยนต์ (ลูกค้ามีเล่มทะเบียนแล้ว) ก็คือIsuzu D-max AllnewHi-lander Cab Zปี2014 เครื่องยนต์2.5 cc.(ลูกค้ายังติดอยู่ที่ธนชาตยอด 257,241.- )
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 400,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 20/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่ 22/05/2017 เอกสารครบ 24/05/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 25/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่การเงินไปปิดบัญชี รับเล่มที่ธนชาตวันที่ 29/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งจตุจักร) วันที่ 29/05/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 29/05/2017