รีไฟแนนซ์ TOYOTA FORTUNER

เคสรีไฟแนนซ์ (ลูกค้าเพชรบุรี)

 *  รถยนต์ที่นํามาขอสินเชื่อ ก็คือรถเก๋งToyota Fortuner V 2wdปี2013เครื่องยนต์3.0 cc.(ลูกค้ายังติดอยู่ที่ธนชาตยอด 252,444.- )
 *  สินเชื่อรถยนต์มือสองในเคสนี้อนุมัติวงเงินที่ 450,000
 *  ลูกค้าเข้ามาติดต่อปรึกษาเคสรีไฟแนนซ์เล่มทะเบียนรถยนต์วันที่ 14/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับลูกค้าวันที่15/05/2017
 *  สํานักงานใหญ่ตรวจสอบข้อมูลตามระบบ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์วันที่ 16/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่การเงินไปปิดบัญชี รับเล่มที่ธนชาตวันที่ 18/05/2017
 *  เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดลูกค้าตรวจสภาพรถและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่ง (ขนส่งเพชรบุรี) วันที่ 22/05/2017
 *  ลูกค้าได้รับเงินวันที่ 22/05/2017